Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje rodičů a učitelů při vzdělávání žáka s chronickým onemocněním na 1. stupni běžné základní školy
Název práce v češtině: Postoje rodičů a učitelů při vzdělávání žáka s chronickým onemocněním na 1. stupni běžné základní školy
Název v anglickém jazyce: Attitudes of parents and teachers in the education of a pupil with a chronic disease at the 1 st stage of a regular primary school
Klíčová slova: Chronické onemocnění, astma, cystická fibróza, dětská onkologická onemocnění, diabetes mellitus 1. typu, epilepsie, asistence, inkluze ve vzdělávání
Klíčová slova anglicky: Chronic diseases, asthma, cystic fibrosis, pediatric oncological diseases, type 1 diabetes mellitus, epilepsy, assistance, inclusion in education
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Marija Zulić, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.08.2020
Datum zadání: 31.08.2020
Datum a čas obhajoby: 26.05.2021 13:20
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2021
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK