Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obrazy vztahu mezi Hospodinem a Izraelem v prorockých knihách Starého zákona
Název práce v češtině: Obrazy vztahu mezi Hospodinem a Izraelem v prorockých
knihách Starého zákona
Název v anglickém jazyce: Images of the relationship between the Lord and the people of Israel
in the prophetical books of the Old Testament
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.03.2007
Datum zadání: 08.03.2007
Datum a čas obhajoby: 16.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2009
Oponenti: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V této diplomové práci budou popsány a vysvětleny obrazy, kterými izraelští proroci, inspirováni Duchem svatým, vyjadřují vztah Hospodina a izraelského lidu. Jedná se o obrazy z různých oblastí života starověkých lidí (rodina a manželství, zemědělství, příroda, společenské uspořádání atd.). Bude též formulováno teologické poselství těchto obrazů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK