Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Téma očkování ve výuce přírodopisu na 2. stupni ZŠ: názory učitelů
Název práce v češtině: Téma očkování ve výuce přírodopisu na 2. stupni ZŠ: názory učitelů
Název v anglickém jazyce: The Topic of Vaccination in the Teaching of Natural Sciences at Lower Secondary Schools: Opinions of Teachers
Klíčová slova: Názory učitelů, očkování, polostrukturovaný rozhovor, výuka přirodopisu
Klíčová slova anglicky: Opinions of teachers, , semi-structured interview, science teaching, vaccination
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.08.2020
Datum zadání: 09.10.2020
Datum a čas obhajoby: 21.01.2021 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R306, 306, laboratoř biologie, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zjišťování názorů učitelů na výuku tématu očkování na 2. stupni ZŠ pomocí inteview.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK