Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální opora získávaná na sociálních sítích a její vybrané aspekty
Název práce v češtině: Sociální opora získávaná na sociálních sítích a její vybrané aspekty
Název v anglickém jazyce: Social Support Gained from Social Networking Sites and its Selected Aspects
Klíčová slova: online sociální sítě|sociální opora|sociální kapitál|Facebook|Instagram
Klíčová slova anglicky: social networking sites|social support|social capital|Facebook|Instagram
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.08.2020
Datum zadání: 26.08.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.08.2020
Datum a čas obhajoby: 08.04.2021 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 08.04.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Mojmír Sedláček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK