Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cooperative games with partial information
Název práce v češtině: Kooperativní hry s částečnou informací
Název v anglickém jazyce: Cooperative games with partial information
Klíčová slova: kooperativní hra|částečně definovaná kooperativní hra|konvexní hry|positivní hry|1-konvexní hry
Klíčová slova anglicky: cooperative game|partially defined cooperative game|convex games|positive games|1-convex games
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Bok
Řešitel: Mgr. Martin Černý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.08.2020
Datum zadání: 17.09.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.11.2020
Datum a čas obhajoby: 15.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2021
Oponenti: prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Structural results on solution concepts such as core, nucleolus, and the Shapley value and classes of games such as superadditive, convex, and positive (totally monotonic) games will form a base of the thesis. The main focus will be on advancing contemporary knowledge of such concepts in the theory of partially defined games and related models of cooperative games, including cooperative interval games and other models incorporating some level of uncertainty. It is possible (and foreseeable) that entirely new approaches and results to these solution concepts and classes in the classical setting will be introduced as a by-product.
Seznam odborné literatury
Peleg, Bezalel, and Peter Sudhölter. Introduction to the theory of cooperative games. Vol. 34. Springer Science & Business Media, 2007.
Branzei, Rodica, Dinko Dimitrov, and Stef Tijs. Models in cooperative game theory. Vol. 556. Springer Science & Business Media, 2008.
Masuya, Satoshi, and Masahiro Inuiguchi. "A fundamental study for partially defined cooperative games." Fuzzy Optimization and Decision Making 15.3 (2016): 281-306.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK