Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Operace Percentage
Název práce v češtině: Operace Percentage
Název v anglickém jazyce: Operation Percentage
Klíčová slova: Protektorát Čechy a Morava|parašutista|gestapo|SOE|František Pavelka|PVVZ|Operace Percentage
Klíčová slova anglicky: Protectorate of Bohemia and Moravia|paratrooper|the Gestapo|SOE|František Pavelka|PVVZ
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miroslav Michela, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.08.2020
Datum zadání: 12.08.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.09.2020
Datum a čas obhajoby: 05.02.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Otmar Beneš
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat historií jednočlenné parašutistické skupiny Percentage z první vlny výsadků ze západní Evropy v letech 1941/1942. Autor se zaměří na formování skupiny a její přípravu do akce ve Velké Británii v roce 1941 a na osudy jediného příslušníka skupiny Františka Pavelky od seskoku do Protektorátu až po jeho zatčení německými bezpečnostními složkami. Struktura práce bude chronologická a bude čerpat z dosud neznámých dokumentů uložených ve fondech Vojenském historickém archivu, Archivu bezpečnostních složek a Archivu národního muzea sekundárně z odborné literatury. Mezi hlavní úkoly práce bude analyzovat, do jaké míry navázal František Pavelka kontakt s příslušníky domácího odboje - Karlem Bondym a Josefem Churavým, jakou úlohu měl převzít Pavelka v domácím odboji a jaké okolnosti vedly k jeho zatčení německými bezpečnostními složkami.
Seznam odborné literatury
Prameny:
Archiv bezpečnostních složek
- fond Německé soudy v říši (141)
Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv Praha
- fond Velitelství vojenské zpravodajské sužby (37)
Archiv národního muzea
- fond Pozůstalost Zdeňka Jelínka
Literatura:
Kolektiv autorů, Vojenské osobnosti československé=ho odboje 1939 – 1945. Praha 2004
AMORT Čestmír, Heydrichiáda, Praha 1965 (edice pramenů).
BRANDES Detlef, Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939 -1945, nakladatelství Prostor, Praha 1999, ISBN 80-7260-017-6
ČVANČARA Jaroslav, Někomu život, někomu smrt – československý a nacistická okupační moc, 1941 – 1943, 2. díl, nakladatelství Laguna, Praha 2003, ISBN 978-80-86274-77-53
ČVANČARA Jaroslav, Někomu život, někomu smrt – československý a nacistická okupační moc, 1943 – 1945, 3. díl, nakladatelství Laguna, Praha 2003, ISBN 978-80-86274-77-53
DOLEŽAL Jiří, Jediná cesta – cesta ozbrojeného boje v českých zemích, nakladatelství Naše Vojsko, Praha 1966
GEBHART, Jan a HÁJKOVÁ, Alena a KUKLÍK, Jan: 2245 dnů odporu. Podíl spojů a spojařů na národně osvobozeneckém zápase českého lidu v letech 1939-1945, nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1980.
GEBHART Jan – KUKLÍK Jan, Dramatické i všední dny Protektorátu, nakladatelství Themis, Praha 1996, ISBN 80-85821-35-4
HANÁK, Vítězslav Muži a radiostanice tajné války, nakladatelství ELLI print, Dvůr Králové nad Labem 2002, ISBN 80-238-9129-4
JELÍNEK, Zdeněk, Západní paraskupiny a domácí odboj, nakladatelství Historický ústav Praha 1992
KOURA Petr – RANDÁK Jan, Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století: výběr příspěvků ze stejnojmenné konference, která proběhla 25. – 27. října 2006, FF UK Praha, nakladatelství Dokořán, Praha 2006, ISBN 978-83-7363-172-7
MATÚŠŮ, Marie, Muži pro zvláštní operace, nakladatelství Naše vojsko, Praha 2005, ISBN 80-206-0754-4
MAREK, Jindřich: Pátou kartu bere smrt: českoslovenští parašutisté v britských battledressech 1941 – 1945, nakladatelství Svět křídel, Cheb 2000, ISBN 80-85280-64-7
REICHL Martin, Cesty osudu, nakladatelství Svět křídel – životní příběhy československých parašutistů vycvičených v letech 1941 – 1945 ve Velké Británii, Cheb 2004, ISBN 80-86808-04-1
SLÁDEK Oldřich, Přicházeli z nebe, nakladatelství Naše Vojsko, Praha 1993, ISBN 80-206-0289-5
ŠIKOLA Čestmír – POSPÍŠIL Jaroslav, Nešli stejnou cestou, Nakladatelství Lípa, Vizovice 2004
ŠMEJKAL Pavel, Protektorátem po stopách parašutistů: vojáci – odbojáři - památníky, nakladatelství Academia, Praha 2016, ISBN 978–80–200–2614–9
ŠOLC Jiří, Bylo málo mužů – Českoslovenští parašutisté na západní frontě za druhé světové války, nakladatelství Merkur, Praha 1990, ISBN 80–7032–624–7
ŠOLC, Jiří: A zpívali jsme Tipperary…Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii, nakladatelství Merkur, Praha 1993, ISBN 80-7032-853-3
ŠUSTEK Vojtěch, Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava, edice historických dokumentů, nakladatelství Scriptorium, Praha 2020, ISBN 978 – 80 -88013 – 85 – 3
Články, časopisecké a sborníkové studie
BŘEČKA Jan, Orel létá sám… K životním osudům břeclavského rodáka Františka Pavelky, Jižní Morava 49, 2013, sv. 52, s. 233 - 242
HANÁK Vítězslav, Organizace rádiového spojení s paraskupinami zpravodajského odboru londýnského MNO v letech 1941 – 1945, in: Historie a Vojenství, roč. 45, č. 4, 1996, s. 116 – 155
HANÁK Vítězslav, Operace Percentage, in: Historie a Vojenství, 2000, roč. 49, č. 4, s. 828 – 848
JELÍNEK Zdeněk, Operace Percentage, Odboj a revoluce – Zprávy, 1969, č. 2 s. 64 – 107
KUKLÍK Jan st., Odbojová organizace PVVZ ve východních Čechách v letech 1939 – 1941, Acta Universitas Carolinae – Philosophica et Historica I, Z pomocných věd historických V, Praha 1984, s. 73 - 112
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK