Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrační politiky Dánska a Švédska
Název práce v češtině: Integrační politiky Dánska a Švédska
Název v anglickém jazyce: Integration Policies of Denmark and Sweden
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anna Lukešová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.08.2020
Datum zadání: 11.08.2020
Datum a čas obhajoby: 23.01.2023 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK112, 112, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2022
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2023
Oponenti: PhDr. David Emler, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK