Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití území národní kulturní památky Závist pro výuku přirodopisu s botanickým zaměřením
Název práce v češtině: Možnosti využití území národní kulturní památky Závist
pro výuku přirodopisu s botanickým zaměřením
Název v anglickém jazyce: Possibilities of Utilization of National Historic Landmark (NKP) Závist
in Teaching of Natural Science with Botanical Sight
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.07.2007
Datum zadání: 04.02.2008
Datum a čas obhajoby: 23.05.2007 00:00
Místo konání obhajoby: PedF UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Ing. Jan Andreska, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK