Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fan Cost Index v podmínkách Fortuna:Ligy
Název práce v češtině: Fan Cost Index v podmínkách Fortuna:Ligy
Název v anglickém jazyce: Fan Cost Index in Fortuna:Liga
Klíčová slova: poptávka, zákazník, fotbal, užitek, Fortuna:Liga
Klíčová slova anglicky: demand, customer, football, utility, Fortuna:Liga
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Daniel Opelík
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.08.2020
Datum zadání: 10.08.2020
Datum a čas obhajoby: 16.06.2021 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H246, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2021
Oponenti: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK