Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Measurement of the energy spectrum of cosmic rays using Cherenkov-dominated data at the Pierre Auger Observatory
Název práce v češtině: Měření energetického spektra kosmického záření s využitím událostí bohatých na čerenkovské záření na Observatoři Pierra Augera
Název v anglickém jazyce: Measurement of the energy spectrum of cosmic rays using Cherenkov-dominated data at the Pierre Auger Observatory
Klíčová slova: kosmické záření, energetické spektrum, události bohaté na čerenkovské záření, nezachycená energie, Observatoř Pierra Augera
Klíčová slova anglicky: cosmic rays, energy spectrum, Cherenkov-dominated events, invisible energy, Pierre Auger Observatory
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dalibor Nosek, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.07.2020
Datum zadání: 30.07.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.07.2020
Datum a čas obhajoby: 21.08.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 21.08.2020
Zásady pro vypracování
Zpracování experimentálních dat zaznamenaných detektory Observatoře Pierra Augera. Zkoumání registrovaných signálů, studium energetické kalibrace a rozlišení detektorů. Studium vlastností kosmického záření, jeho energetického spektra, složení a směrů příchodů.
Seznam odborné literatury
T.K.Gaisser: Cosmic Rays and Particle Physics, Cambridge University Press 1990.
A.Letessier-Selvon, T.Stanev, Rev.Mod.Phys. 83, 907, 2011.
The Pierre Auger Collaboration, The Pierre Auger Observatory Design Report, 1997.
The Pierre Auger Collaboration, Properties and performance of the prototype instrument for the Pierre Auger Observatory, NIM A523, 50, 2004.
Observatoř Pierra Augera na http://www.auger.org/admin/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK