Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Exploring the diversity of snow algae using polyphasic approach
Název práce v češtině: Studium diverzity sněžných řas s využitím polyfázického přístupu
Název v anglickém jazyce: Exploring the diversity of snow algae using polyphasic approach
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.07.2020
Datum zadání: 15.07.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.07.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:15.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK