Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komorbidita psychických a autoimunitních onemocnění
Název práce v češtině: Komorbidita psychických a autoimunitních onemocnění
Název v anglickém jazyce: Comorbidity of psychical and autoimmune diseases
Klíčová slova: psychické poruchy, autoimunitní onemocnění, komorbidita, etiologie, epidemiologie, sdílené rizikové faktory
Klíčová slova anglicky: mental disorders, autoimmune diseases, comorbidity, etiology, epidemiology, shared risk factors
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Roman Šolc, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2020
Datum zadání: 02.11.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2021
Oponenti: Mgr. Dominika Mravec Bencúrová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zmapovat autoimunitní onemocnění vyskytující se významně častěji/vzácněji u pacientů s psychickými onemocněními (a vice versa). Dále budou diskutované možné příčiny tohoto jevu interpretované z různých perspektiv (genetické, fyziologické, evoluční).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK