Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multi-agent picker routing problem
Název práce v češtině: Multi-agentní hledání tras pro sběrače
Název v anglickém jazyce: Multi-agent picker routing problem
Klíčová slova: plánování tras|logistika|multiagentní
Klíčová slova anglicky: route planning|logistics|multi-agent
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.07.2020
Datum zadání: 22.07.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.07.2020
Datum a čas obhajoby: 10.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2021
Oponenti: RNDr. Jiří Švancara, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The thesis deals with the problem of planning conflict-free routes for pickers in warehouses. Student will first study existing formalizations such as traveling salesman problem and multi-agent path finding problem and also will look at specific constraints and requirements of real warehouses. Based on this study, the student will select, implement, and compare appropriate techniques for the picker routing problem that assumes several pickers to move in a shared environment.
Seznam odborné literatury
Lucie Pansart, Nicolas Catusse, and Hadrien Cambazard: Exact algorithms for the order picking problem.Computers & Operations Research, 100:117–127, 2018

Roni Stern, Nathan R. Sturtevant, Ariel Felner, Sven Koenig, Hang Ma, Thayne T. Walker, Jiaoyang Li, Dor Atzmon, Liron Cohen, T. K. Satish Kumar, Roman Barták, Eli Boyarski: Multi-Agent Pathfinding: Definitions, Variants, and Benchmarks. SOCS 2019: 151-159
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK