Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Od řemesla k designu, od designu k řemeslu
Název práce v češtině: Od řemesla k designu, od designu k řemeslu
Název v anglickém jazyce: From Craft to Design, from Design to Craft
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Věra Roeselová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2007
Datum zadání: 04.06.2007
Datum a čas obhajoby: 23.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: MgA. Lucie Havlásek Tatarová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK