Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Enseignement de langue à l'Institut français de Prague
Název práce v jazyce práce (francouzština): Enseignement de langue à l'Institut français de Prague
Název práce v češtině: Výuka jazyka na Francouzském institutu v Praze
Název v anglickém jazyce: Language teaching on French Institute of Prague
Klíčová slova: Francouzský institut v Praze, výuka francouzštiny, kurzy, metodika, francouzský jazyk, historický vývoj, role učitele, lektor, IFP, certifikáty
Klíčová slova anglicky: French Institute of Prague, french education, courses, methodology, french language, historical development, teacher´s role, lecturer, IFP, certifications
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.07.2020
Datum zadání: 22.07.2020
Datum a čas obhajoby: 20.05.2021 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R125, 125, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Madeleine Biegel
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK