Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Principy a původ práce s tělem v psychoterapii
Název práce v češtině: Principy a původ práce s tělem v psychoterapii
Název v anglickém jazyce: Principles and origin of body oriented psychotherapy
Klíčová slova: psychoterapie zaměřená na tělo|body-mind|body-psychoterapie|psychosomatika|polyvagální teorie v praxi|autonomní nervový systém
Klíčová slova anglicky: body oriented psychotherapy|body-mind|body-psychotherapy|psychosomatics|applied polyvagal|autonomous nervous system
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: RNDr. MUDr. Mgr. Monika Červinková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.07.2020
Datum zadání: 22.07.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 08.09.2020
Datum a čas obhajoby: 15.06.2023 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2023
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2023
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Dita Bosman
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této bakalářské práce je popsat vybrané principy, na kterých stojí současná bodyterapie a propojit je s tradicí práce s tělem v širším kulturním kontextu. Pracovat v rámci psychoterapie s tělem je poměrně novým přístupem, avšak praktiky a techniky, ze kterých tento přístup čerpá a vychází mají mnohdy dlouhou tradici. Příkladem může být práce s dechem, nebo také různé meditační techniky, dnes je možné daleko lépe porozumět tomu, proč a jak fungují.

Literárně přehledová část práce se kromě podstaty fungování bodyterapie také bude zabývat tím, jaký má bodyterapie původ v různých kulturách. Řada technik práce s duší prostřednictvím těla má dlouhou historii praktikování a v dnešní době je možné tyto techniky blíže zkoumat v somatickém kontextu. Tím nabýváme řadu nových poznatků o korelacích mezi psychickými a somatickými projevy a přínosech bodyterapie a tato práce se jim bude věnovat.

Výzkumná část si formou návrhu výzkumu klade otázku, jaký je v Čechách mezi klienty psychoterapie orientované na tělo poměr charakterových struktur, zda nějaká charakterová struktura převládá. Dalším výzkumným tématem bude, zda by mohla majorita určité charakterové struktury mít vliv na převládající přístup k bodyterapii v daném kulturním kontextu.
Seznam odborné literatury
LOWEN, Alexander. Jazyk těla: tělesná dynamika charakterových struktur. Praha: Portál, 2017. Spektrum (Portál). ISBN 978-80-262-1185-3.

KUBALA HAVRDOVÁ, Eva. Neuroimunologie. Praha: Maxdorf, c2001. ISBN 80-859-1224-

WILLIAMS, J. Mark G. a Danny PENMAN. Všímavost: jak najít klid v uspěchaném světě. Olomouc: ANAG, 2014. ISBN 978-80-7263-906-9.

REICH, Wilhelm. Funkce orgasmu: sex-ekonomické problémy biologické energie. D. 1., Objevení orgonu. Praha: Concordia, 1993. ISBN 80-901389-1-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK