Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dentální hygiena v azylových domech v Praze
Název práce v češtině: Dentální hygiena v azylových domech v Praze
Název v anglickém jazyce: Dental hygiene in shelters in Prague
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Křížová, DiS.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.07.2020
Datum zadání: 09.05.2021
Datum a čas obhajoby: 14.09.2021 08:00
Místo konání obhajoby: FNKV - Pavilon N
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2021
Oponenti: MUDr. Olga Jiroutová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK