Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání efektivity zubních kartáčků s kónickými a rovně střiženými vlákny
Název práce v češtině: Srovnání efektivity zubních kartáčků s kónickými a rovně střiženými vlákny
Název v anglickém jazyce: Comparison of toothbrushes with conical and straight cut fibers
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: MDDr. Mgr. Aleš Leger
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.07.2020
Datum zadání: 09.05.2021
Datum a čas obhajoby: 16.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: FNKV - Pavilon N
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2021
Oponenti: MDDr. Diana Sádovská
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK