Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výživové poradenství v ordinaci dentální hygienistky
Název práce v češtině: Výživové poradenství v ordinaci dentální hygienistky
Název v anglickém jazyce: Nutritional consulting at the office of dental hygienist
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: MUDr. Alena Hronová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.07.2020
Datum zadání: 16.06.2022
Datum a čas obhajoby: 20.06.2023 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2022
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2023
Oponenti: Mgr. Petra Křížová, DiS.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK