Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metody konstrukce úmrtnostních tabulek ve vyspělých zemích
Název práce v češtině: Metody konstrukce úmrtnostních tabulek ve vyspělých zemích
Název v anglickém jazyce: Methods for constructing mortality tables in developed countries
Akademický rok vypsání: 2022/2023
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Řešitel:
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat analýzou výpočtu úmrtnostních tabulek ve vybraných vyspělých zemích se zaměřením na vstupní data. metody výpočtu pravděpodobnosti úmrtí, použité úmrtnostní modely, způsob prezentace výsledků apod.. Zdrojem informací budou především weby statistických úřadů analyzovaných zemí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK