Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití nových typů uhlíkových elektrod pro voltametrické stanovení organických látek
Název práce v češtině: Využití nových typů uhlíkových elektrod pro voltametrické stanovení organických látek
Název v anglickém jazyce: The Use of New Types of Carbon Electrodes for Voltammetric Determination of Organic Compounds
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.06.2020
Datum zadání: 29.06.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.07.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2020
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK