Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvorba expertíz v časech pandemie
Název práce v češtině: Tvorba expertíz v časech pandemie
Název v anglickém jazyce: Creation of expertises in the time of pandemic
Klíčová slova: expertíza, tvorba expertíz, pandemie, Covid-19, vládní strategie, tvorba politik,
Klíčová slova anglicky: expertise, expertise making, pandemic, Covid-19, government trategy, polyicy making
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. Michel Perottino, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.07.2020
Datum zadání: 15.07.2020
Datum a čas obhajoby: 17.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK314, 314, Malá učebna, 3.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2021
Oponenti: PhDr. Vilém Novotný, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Colebatch, H. K., Hoppe, R., Noordegraaf, M. (2010). Understanding Policy Work. In
Colebatch, H., Hoppe, R., Noordegraaf, M. (eds.): Working for Policy. Amsterdam:
Amsterdam University Press, pp. 11–25.
Polášek M., Novotný, V., Perottino, M. (2018). Policy-Related Expertise and Policy Work in
Czech Political Parties: Theory and Methods, in Xun, Wu, Howlett, Michael, Ramesh, M.
(eds.), Policy Capacity and Governance. Assessing Governmental Competences and
Capabilities in Theory and Practice, Basingstoke: Palgrave, pp.385-409.
FORMÁČKOVÁ, Monika. Expertíza politických stran na příkladu prezidentských voleb v
České republice. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních
věd, Katedra veřejné a sociální politiky. Vedoucí práce Novotný, Vilém.
HAVELKOVÁ, Markéta. Výzkum expertních kapacit českých politických stran v oblasti
reformy důchodového systému. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova,
Fakulta sociálních věd, Katedra veřejné a sociální politiky. Vedoucí práce Novotný,
Vilém.
Předběžná náplň práce
V mé bakalářské práci bych se chtěl popsat, kdo tvořil rozhodnutí, kterým se řídil život v České republice od začátku pandemie Covid-19.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
I would like to describe who make decision, what lead life in the Czech republick since pademic of Covid-19
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK