Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití MOXY monitoru pro hodnocení oxygenace flexorů prstů při stupňované lezecké zátěži
Název práce v češtině: Využití MOXY monitoru pro hodnocení oxygenace flexorů prstů při stupňované lezecké zátěži
Název v anglickém jazyce: The use of MOXY monitor to assess finger flexor oxygenation during exhaustive climbing
Klíčová slova: lezení, NIRS, kyslík
Klíčová slova anglicky: climbing, NIRS, oxygen
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.07.2020
Datum zadání: 13.07.2020
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 10:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:09.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Oponenti: Mgr. Jan Gajdošík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce bylo posoudit dynamiku svalové oxygenace pomocí MOXI monitoru a Portamonu při stupňované lezecké zátěži.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the work was to assess the dynamics of muscle oxygenation using MOXI monitor and Portamon during incremetal climbing load
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK