Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Weilův Život s hvězdou a Radokova Daleká cesta. Dvojí narušení kánonu
Název práce v češtině: Weilův Život s hvězdou a Radokova Daleká cesta. Dvojí narušení kánonu
Název v anglickém jazyce: Weil’s Life with a Star and Radok’s Distant Journey: Disturbing of the Canon
Klíčová slova: Jiří Weil|Afréd Radok|Život s hvězdou|Daleká cesta|holokaust|Židé a Češi
Klíčová slova anglicky: Jiří Weil|Alfréd Radok|Life with a Star|Distant Journey|Holocaust|Jews and Czechs
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.07.2020
Datum zadání: 14.07.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.09.2020
Datum a čas obhajoby: 01.09.2021 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:06.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Marie Brunová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat srovnáním dvou výjimečných děl s tematikou holokaustu, které vznikly vzápětí po druhé světové válce: Weilova románu Život s hvězdou (1949) a Radokova filmu Daleká cesta (1949). Bude sledovat jejich genezi, uplatnění autenticity a expresivity, zobrazení Židů a Čechů a jejich recepci. Obě díla byla ve své době podrobena kritice, protože narušila kánon uměleckých děl tematizujících válku a perzekuci Židů. Později se však stala výraznou inspirací a byla rozpoznána jako díla přelomová a vrcholná.
Seznam odborné literatury
Veronika Ambros: Daleká cesta. Svědecká výpověď Alfréda Radoka. In: Alfréd Radok mezi divadlem a filmem, ed. E. Stehlíková. Praha, AMU-NFÚ 2007,, s. 53-76. (Původně in Hodnoty a tradice, ed. S. Fedrová, 2006 a Escaping the Land of Kitsch, in: Zerstörer des Schweigens, 2006).
Jiří Cieslar: Daleká cesta Alfréda Radoka. In: Alfréd Radok mezi divadlem a filmem, tamže, s. 9-39 (původně Iluminace, 1991 a Filmové zápisky 90-93).
Jiří Cieslar: Radok, Weil, Kolář. Tamže, s. 87-94.
Růžena Grebeníčková: Jiří Weil a moderní román. In: R. Grebeníčková, O literatuře výpravné, ed. M. Špirit. Praha: Torst, pp. 376–394.
Jan Grosman: Doslov. In: Jiří Weil, Život s hvězdou. Praha, ELK 1949, s. 211-214.
Jan Grosman: Weilův Život s hvězdou. In: J. Grosman, Analýzy, eds. J. Holý a T. Pokorná, Praha, Čs. spisovatel 1991, s. 359-363.
Zdeněk Hedvábný: Alfréd Radok. Zpráva o jednom osudu. Praha, Divadelní ústav 1994.
Jiří Holý: Komentář. In: J. Weil, Život s hvězdou, Na střeše je Mendelssohn, Žalozpěv pro 77 297 obětí. Praha, NLN 1999, s. 481-505.
Hana Hříbková: Šoa v díle Jiřího Weila. In: Cizí i blízcí, ed. J. Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 681-727.
Erik Kolár: Cesta (rukopis prózy, Národní filmový archiv)
Jan Láníček, Stuart Liebman: A Closer Look at Alfred Radok’s Film Distant Journey. Holocaust and Genocide Studies, 30, 2016, č. 1, s. 53-80.
Šárka Sladovníková: Holokaust v českém a slovenském hraném filmu. In: Cizí i blízcí, ed. J. Holý. Praha, Akropolis 2016, s. 601-661.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK