Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po fraktuře halluxu
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po fraktuře halluxu
Název v anglickém jazyce: Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient after Hallux Fracture
Klíčová slova: fyzioterapie, kazuistika, fraktura, hallux, dolní končetina
Klíčová slova anglicky: physiotherapy, case report, fracture, hallux, lower limb
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michaela Stupková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.07.2020
Datum zadání: 09.07.2020
Datum a čas obhajoby: 23.06.2021 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2021
Oponenti: Mgr. Petra Slezáková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK