Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with Rheumatoid Arthritis
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s revmatoidní artritidou
Název v anglickém jazyce: Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with Rheumatoid Arthritis
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ilona Kučerová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.07.2020
Datum zadání: 09.07.2020
Datum a čas obhajoby: 30.06.2021 11:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:30.06.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2021
Oponenti: Markéta Mikulášová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK