Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jan Nepomuk Karel Kolovrat - Krakovský
Název práce v češtině: Jan Nepomuk Karel Kolovrat - Krakovský
Název v anglickém jazyce: Jan Nepomuk Karel Kolovrat - Krakovský
Klíčová slova: Kolovrat - Krakovský - vlastenec - mecenáš - 19. století
Klíčová slova anglicky: Kolovrat - Krakovský - Patriot - Benefactor - 19th century
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.07.2020
Datum zadání: 08.07.2020
Datum a čas obhajoby: 24.05.2021 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2021
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude představovat biografii významné osobnosti českého a rakouského 19. století. Vylíčí životní dráhu J. N. K. Kolovrata - Krakovského, soustředí se na jeho postavení v Březnici, způsob spravování panství, jeho působení ve české vlastenecké společnosti a jeho místo mezi šlechtou českých zemí.
Seznam odborné literatury
Anna FIŠEROVÁ, Hrabě Jan Nepomuk Karel Krakovský z Kolovrat ve světle inventáře zámku Březnice z roku 1853, Opera Historica, 19/2018, s. 56 – 82, České Budějovice 2018.
Ludvík FÜRST, Hanuš z Kolovrat: sborník, Březnice 1939.
Josef HANUŠ, Národní museum a naše obrození, I-II, Praha 1921.
Miroslav HROCH, Na prahu národní existence: touha a skutečnost, Praha 1999.
Milan HLAVAČKA, Daniela TINKOVÁ, Pavel BĚLINA, Velké dějiny zemí Koruny české, XI.a, Praha 2013.
Milan HLAVAČKA, Jiří KAŠE, Jan P. KUČERA, Daniela TINKOVÁ, Velké dějiny zemí Koruny české XI.b, Praha 2014.
Pavel JUŘÍK, Kolowratové: Věrně a stále, Praha 2016.
Karel SKLENÁŘ, Obraz vlasti: příběh Národního muzea, Praha 2001.
Robert SAK, Josef Jungmann, Praha 2007.
František Adolf ŠUBERT, Národní divadlo v Praze, dějiny jeho i stavba dokončená, Praha 1881.

Prameny: Literární archiv Památníku národního písemnictví (dopisy a jiné materiály ze všech fondů, které se vztahují k J. N. K. Kolovratu-Krakovskému.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK