Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zařazení dramatické výchovy do programu školní družiny, možnost rozvoje sociálních vztahů
Název práce v češtině: Zařazení dramatické výchovy do programu školní družiny,
možnost rozvoje sociálních vztahů
Název v anglickém jazyce: Using Dramatic Instruction in After School Activities,
Opportunities for Developing Social Relationships
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jaroslav Provazník
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2007
Datum zadání: 04.06.2007
Datum a čas obhajoby: 21.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK