Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku s MODS a onemocněním Covid-19 v anamnéze
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacientku s MODS a onemocněním Covid-19 v anamnéze
Název v anglickém jazyce: Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with MODS and Covid-19 in Case History
Klíčová slova: MODS, ARDS, post-Covid syndrom, plicní rehabilitace, respirační fyzioterapie.
Klíčová slova anglicky: MODS, ARDS, post-Covid syndrome, pulmonary rehabilitation, respiratory physiotherapy.
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Opatrná Novotná
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.07.2020
Datum zadání: 07.07.2020
Datum a čas obhajoby: 24.06.2021 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2021
Oponenti: Bc. Robert Charvát
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK