Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po amputaci dolní končetiny v bérci
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po amputaci dolní končetiny v bérci
Název v anglickém jazyce: Casuistic study of physiotherapy treatment of a patient with lower leg amputation
Klíčová slova: amputace, dolní končetina, fyzioterapie, protézování, kazuistika, fantomové bolesti
Klíčová slova anglicky: amputation, lower limb, physiotherapy, prosthesis, casuistic study, phantom pain
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Reckziegelová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.07.2020
Datum zadání: 07.07.2020
Datum a čas obhajoby: 30.06.2021 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2021
Oponenti: Mgr. Dita Hamouzová
 
 
 
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK