Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Case study of a patient with pneumonia after COVID-19 disease
Název práce v češtině: Kazuistika pacienta s pneumonií po prodělaném onemocnění COVID-19
Název v anglickém jazyce: Case study of a patient with pneumonia after COVID-19 disease
Klíčová slova: Physiotherapy, Coronavirus disease, pneumonia, respiration, lungs
Klíčová slova anglicky: Physiotherapy, Coronavirus disease, pneumonia, respiration, lungs
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michaela Stupková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.07.2020
Datum zadání: 07.07.2020
Datum a čas obhajoby: 30.06.2021 11:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:31.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2021
Oponenti: Bc. Robert Charvát
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK