Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití činností s přírodními a technickými materiály pro rozvoj tvořivosti dětí
Název práce v češtině: Využití činností s přírodními a technickými materiály
pro rozvoj tvořivosti dětí
Název v anglickém jazyce: The Use of Activities with Natural and Technological Materials
for the Development
of Children?s Creativity
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jitka Vodáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2007
Datum zadání: 04.06.2007
Datum a čas obhajoby: 23.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. Ivana Jiroušková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK