Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modulární nástroj pro parametrickou analýzu dynamických systémů pomocí komplexních sítí
Název práce v češtině: Modulární nástroj pro parametrickou analýzu dynamických systémů pomocí komplexních sítí
Název v anglickém jazyce: Modular tool for parametric analysis of dynamical systems using complex networks
Klíčová slova: dynamické systémy|komplexní sítě|parametrická analýza
Klíčová slova anglicky: dynamical systems|complex networks|parametric analysis
Akademický rok vypsání: 2020/2021
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Informatický ústav Univerzity Karlovy (32-IUUK)
Vedoucí / školitel: Ing. David Hartman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.07.2020
Datum zadání: 14.07.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.08.2021
Datum a čas obhajoby: 10.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2021
Oponenti: doc. Mgr. Jan Hubička, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Analýza dynamických systémů pomocí komplexních sítí je často složitá úloha sestávající se z mnoha kroků od správného načtení a výběru dat, přes různé formy předzpracování, konstrukce samotné sítě s případnými surogátními sítěmi až po samotný analytický výpočet grafových charakteristik. Navíc jednotlivé kroky mohou být parametrizovány a častou úlohou je výběr vhodného parametru či prosté porovnání výsledků pro zvolené metody a jejich parametry. To vše dohromady vytváří potřebu realizace nástroje, který by uměl dané parametrické kroky realizovat a získávat tak parametrické výsledky. Cílem této práce bude realizace takového nástroje, který celý proces analýzy dynamických systémů pomocí komplexních sítí umožní realizovat modulárně, tedy umožní volit jednotlivé kroky, a navíc umožní větvení programu za účelem získání více porovnatelných výsledků. Podmínkou také je dobrá správa dat pro opětovná spuštění analýzy z určitého kroku. Předpokládaným jazykem je Python.
Seznam odborné literatury
Newman, M. E. J. The structure and function of complex networks. SIAM Review, 45(2):167-256, 2003.
Newmann, M. E. J. Networks: an introduction. Oxford University Press, 2018.
Barabasi, A.-L. Network Science, Cambridge University Press, 2016.
Costa, L. D. F., Oliveira Jr, O. N., Travieso, G., Rodrigues, F. A., Villas Boas, P. R., Antiqueira, L., Palhares Viana, M. & Correa Rocha, L. E. Analyzing and modeling real-world phenomena with complex networks: a survey of applications. Advances in Physics, 60(3), 329-412, 2011.
Westra, E. Modular Programming with Python. Packt Publishing Ltd, 2016.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK