Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po operaci ruptury šlachy m. supraspinatus
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po operaci ruptury šlachy m. supraspinatus
Název v anglickém jazyce: Case study of physiotherapeutic treatment of a patient after Supraspinatus Tendon Rupture Surgery
Klíčová slova: kazuistika, fyzioterapie, fyzioterapeutická péče, operace, artroskopie, ramenní kloub, m. supraspinatus, rotátorová manžeta
Klíčová slova anglicky: case study, physiotherapy, physiotherapeutic treatment, surgery, arthroscopy, shoulder joint, supraspinatus muscle, rotator cuff
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michaela Ragulová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.07.2020
Datum zadání: 01.07.2020
Datum a čas obhajoby: 30.06.2021 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2021
Oponenti: Mgr. Andrea Sluková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK