Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití dramatické výchovy v MŠ pro děti se sníženou socializační schopností
Název práce v češtině: Využití dramatické výchovy v MŠ pro děti se sníženou
socializační schopností
Název v anglickém jazyce: The Use of Dramatic Instruction in Nursery Schools
for Children with Lower Socialization Skills
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jaroslav Provazník
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2007
Datum zadání: 04.06.2007
Datum a čas obhajoby: 21.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Vlasta Gregorová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK