Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úroveň pohybových schopností žáků základních škol s odlišnou hodinovou dotací tělesné výchovy.
Název práce v češtině: Úroveň pohybových schopností žáků základních škol s odlišnou hodinovou dotací tělesné výchovy.
Název v anglickém jazyce: The level of physical abilities of primary school pupils with different hourly subsidy for physical education.
Klíčová slova: Tělesná výchova, počet hodin tělesné výchovy, základní škola, sportovní výkon
Klíčová slova anglicky: Physical education, number of lessons of physical education, primary school, sport performance
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.06.2020
Datum zadání: 26.06.2020
Datum a čas obhajoby: 20.06.2022 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:08.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2022
Oponenti: PhDr. Radka Peřinová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK