Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou periferní paréza nervus facialis
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou periferní paréza nervus facialis
Název v anglickém jazyce: Case Study of physiotherapy care for a patient diagnosed with peripheral facial palsy
Klíčová slova: nervus facialis, periferní paréza, paréza lícního nervu, fyzioterapie, Bellova obrna
Klíčová slova anglicky: facial nerve, peripheral palsy, facial palsy, physiotherapy, Bell’s palsy
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kristina Chroustová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2020
Datum zadání: 25.06.2020
Datum a čas obhajoby: 29.06.2021 10:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2021
Oponenti: Mgr. Dita Hamouzová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK