Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida
Název v anglickém jazyce: Case report of physiotherapeutical care for a patient with diagnosis of ankylosial spondylitis
Klíčová slova: morbus Bechtěrev, Bechtěrevova choroba, revmatologie, spondylartitida, sakroiliitida
Klíčová slova anglicky: Bechterew's disease, rheumatology, spondylartitis, sacroiliitis
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Novotná
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2020
Datum zadání: 25.06.2020
Datum a čas obhajoby: 28.06.2021 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2021
Oponenti: Mgr. Kristina Chroustová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK