Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou TEP kyčelního kloubu
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou TEP kyčelního kloubu
Název v anglickém jazyce: A case study of physiotherapeutic treatment of a patient with a diagnosis of total hip endoprosthesis
Klíčová slova: fyzioterapie, rehabilitace, kazuistika, endoprotéza, koxartróza, kyčelní kloub
Klíčová slova anglicky: physiotherapy, rehabilitation, case study, endoprosthesis, coxarthrosis, hip joint
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michaela Ragulová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2020
Datum zadání: 25.06.2020
Datum a čas obhajoby: 30.06.2021 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2021
Oponenti: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK