Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha sestry v péči o rány v domácím prostředí pacienta
Název práce v češtině: Úloha sestry v péči o rány v domácím prostředí pacienta
Název v anglickém jazyce: The role of a nurse in care of wounds in the homes of the patients
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.06.2020
Datum zadání: 25.06.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.06.2020
Datum a čas obhajoby: 30.06.2021 08:00
Místo konání obhajoby: SZŠ - Pavilon X, ETIKA_PAV_X_415, 415, ETIKA_415_4.podlaží_PAV_X
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 30.06.2021
Oponenti: Mgr. Iva Sedláčková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK