Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoj Obamovej administratívy voči frakovaniu: environmentálna agenda ako priorita alebo druhoradá problematika?
Název práce v jazyce práce (slovenština): Postoj Obamovej administratívy voči frakovaniu: environmentálna agenda ako priorita alebo druhoradá problematika?
Název práce v češtině: Postoj Obamovy administrativy vůči frakování: environmentální agenda jako priorita nebo druhořadá problematika?
Název v anglickém jazyce: Obama Administration's Approach Towards Fracking: Environmental Agenda As a Priority or Secondary Issue?
Klíčová slova: frakovanie, Barack Obama, environmentálna politika, energetická samostatnosť
Klíčová slova anglicky: Fracking, Barack Obama, environmental politics, energy independence
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.06.2020
Datum zadání: 30.06.2020
Datum a čas obhajoby: 27.01.2022 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK106, 106, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2022
Oponenti: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK