Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politický vývoj Chile v letech 1973-1990
Název práce v češtině: Politický vývoj Chile v letech 1973-1990
Název v anglickém jazyce: Political development of Chile in 1973-1990
Klíčová slova: Chile diktatura, hospodářská politika, Chicago Boys, Salvador Allende, Augusto Pinochet
Klíčová slova anglicky: Chile, dictatorship, economic policy, Chicago Boys, Salvador Allende, Augosto Pinochet
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2020
Datum zadání: 25.06.2020
Datum a čas obhajoby: 14.09.2021 08:30
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK107, 107, Malá učebna, 1.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2021
Oponenti: Mgr. Lukáš Perutka, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Barros, R. (2002). Constitutionalism and Dictatorship: Pinochet, the Junta, and the 1980 Constitution (Cambridge Studies in the Theory of Democracy). Cambridge: Cambridge University Press.

Dinges, J. (2005). The Condor years : How Pinochet and his allies brought terrorism to three continents / John Dinges. New York ; London: New Press.

Ensalaco, M. (2000). Chile Under Pinochet: Recovering the Truth. University of Pennsylvania Press.

Ffrench-Davis, R. (2010). Economic reforms in Chile : From dictatorship to democracy / Ricardo Ffrench-Davis. (2nd ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Morley, M., & McGillion, C. (2015). Abbreviations and Acronyms. In Reagan and Pinochet: The Struggle over US Policy toward Chile. Cambridge: Cambridge University Press.

Roht-Arriaza, N. (2010). The Pinochet Effect. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Sideri, S., Evers, B, & Chile. (1979). Chile 1970-73 : Economic development and its international setting : Self-criticism of the Unidad Popular Government's policies / edited by S. Sideri in collaboration with B. Evers. (Series on the development of societies ; v.4). The Hague ; London: Nijhoff

Taylor, M. (2006). From Pinochet to the 'Third Way': Neoliberalism and Social Transformation in Chile. LONDON; ANN ARBOR, MI: Pluto Press.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je analyzovat dopady hospodářské a sociální politiky na stabilitu chilské diktatury v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. Zároveň odpoví na otázku, jaké byly vnější a vnitřní faktory, které určovaly ekonomický a politický vývoj od vojenského puče v roce 1973 až po odstoupení Pinocheta v roce 1990.

V úvodní části se práce bude zabývat důvody vojenského puče v zemi. Charakterizace politického a ekonomického vývoje, která předcházela uchopení moci vojenskou juntou, umožní lépe pochopit další vývoj země a volání po vojenském zásahu v části chilské populace. V následující části práce budou- objasněny první kroky vojenské vlády po nástupu k moci, utváření a stabilizace nového režimu na politické a ekonomické úrovni. Následně autor analyzuje ekonomické a sociální reformy a jejich dopad na vývoj během osmdesátých let. Zároveň se práce zaměří i na to, jak si vojenská junta dále udržovala moc a podporu mezi obyvatelstvem. V závěrečné části bude daný politický a ekonomický vývoj zpětně analyzován jako celek a bude vyvozena odpověď na otázku, proč došlo v lidovém plebiscitu k odmítnutí prodloužení mandátu prezidenta Pinocheta a odchodu z funkce v roce 1990.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to analyse the effects of economic and social policies on the stability of the Chilean dictatorship in the 1970s and 1980s. At the same time, the thesis will answer the question of external and internal factors which were influencing the economic and political development between the military coup in 1973 and Pinochet's demission in 1990.

The introductory part of the thesis will characterize the roots of the military coup in Chile. In order to understand the context of the instability and further development of the country, the author will explore the political and economic development which led to the military coup itself and its support among a substantial part of the Chilean population. In the next part, the author will cover the first steps of the military government which served as a base for the creation of a new political and economic regime. The author will further analyse the junta's economic and socials reforms, as well as their impact on the country’s development during the 1980s. The thesis will also aim to explain the reasons for which the junta enjoyed a continuous support among the population. In the last part of the thesis, the author will sum up the political and economic development and find the trajectory to the plebiscite decision which led to the demission of President Pinochet in 1990.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK