Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transformace interpretace historického významu postavy na příkladu společensko-historického konfliktu o roli maršála Koněva v československých dějinach
Název práce v češtině: Transformace interpretace historického významu postavy na příkladu společensko-historického konfliktu o roli maršála Koněva v československých dějinach
Název v anglickém jazyce: The Transformation of the Interpretation of the Historical Meaning of a Figure on Example of the Socio-Historical Conflict about the Role of Marshal Konev in the Course of Czechoslovak History
Klíčová slova: maršál Koněv, osvobození Československa, interpretace dějin, historická role, pomník, diplomatický konflikt, kolektivní paměť, reakce politiků, reakce historiků, reakce novinářů
Klíčová slova anglicky: Marshal Konev, liberation of Czechoslovakia, interpretation of history, historical role, monument, diplomatic conflict, collective memory, reactions of politicians, reactions of historians, reactions of journalists
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Alena Marková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.06.2020
Datum zadání: 23.06.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2022
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2022
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK