Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Převody jednotek u žáků s lehkým mentálním postižením
Název práce v češtině: Převody jednotek u žáků s lehkým mentálním postižením
Název v anglickém jazyce: Units of Physical Quantities and Slightly Mentally Disabled Pupils
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2007
Datum zadání: 01.06.2007
Datum a čas obhajoby: 17.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Michaela Kaslová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK