Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Lokální identita v národnostně smíšeném pohraničí
Název práce v češtině: Lokální identita v národnostně smíšeném pohraničí
Název v anglickém jazyce: Local identity in borderland
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Barbora Spalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.06.2005
Datum zadání: 13.06.2005
Datum a čas obhajoby: 19.06.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK