Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká korunovace Františka II.
Název práce v češtině: Česká korunovace Františka II.
Název v anglickém jazyce: The Bohemian Coronation of Francis II.
Klíčová slova: korunovace|František II.|slavnost v Bubenči|Marie Terezie
Klíčová slova anglicky: coronation|Francis II.|celebration in Bubeneč|Maria Theresa
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2020
Datum zadání: 18.06.2020
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.06.2020
Datum a čas obhajoby: 08.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předkládaná diplomová práce se bude zabývat korunovací Františka II. na českého krále, která
proběhla 9. srpna 1792. Součástí bude i popis korunovačního obřadu jeho manželky Marie Terezy z
11. srpna téhož roku. Cílem práce bude zdokumentovat, jak probíhal nejen samotný akt korunovace,
ale též jaké přípravy ho doprovázely. Pozornost bude věnována i doprovodným slavnostem, zejména
lidové oslavě, která se uskutečnila v Bubenči. Ke komparaci využiji informace o korunovaci Leopolda
II., neboť ta Františkova z ní do určité míry vycházela.
This thesis aims to describe the Bohemian coronation of Francis II. which took place on the 9th August 1792. Part of the thesis will also be the description of the coronation of his wife, Maria Theresa, on the 11th August of the same year. The focus of the thesis is to illustrate not only the coronation ceremony itself, but also the preceding preparations and celebrations that accompanied the presence of the king, namely the folk festival in Bubeneč. The coronation ceremony of Leopold II. from the previous year will be used for comparative purposes because the Francis's one was inspired by it.
Seznam odborné literatury
Zdroje a literatura:
HRBEK, Jiří. České barokní korunovace. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. Knižnice Dějin
a současnosti.
PETRÁŇ, Josef. Kalendář, aneb, Čtení o velkém korunovačním plese v pražském Nosticově divadle 12.
září 1791 v časech Francouzské revoluce. 2., dopl. a upr. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny,
2004. Česká historie.
POLIŠENSKÝ, Josef a Ella ILLINGOVÁ. Jan Jeník z Bratřic. Praha: Melantrich, 1989. Odkazy pokrokových
osobností naší minulosti (Melantrich).
Prameny rukopisné povahy z guberniálního fondu Národního archivu
Dobový tisk (Kramériovy noviny, Wiener Zeitung)
Tagebuch der böhmischen Königskronung Im Jahre 1792. Bey Joseph Walenta Kunst= und
Buchhändler, in der kleinseitner Brückengasse No. 6., Prag, 1792.
Krönungs=Ceremoniel des Kaisers Franz des Zweyten und der Kaiserin Maria Theresia gebohrnen
Prinzessin beyder Sizilien, als König und Königin von Böheim, samt der umständlichen Beschreibung
der Feyerlichkeiten in Prag, aus ächten Quellen, mit den geometrisch gezeichneten und in Kupfer
gestochenen Reichskleinodien des Königreichs. Wien, 1792.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK