Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Authoritarian Shortcut: Russia's Unorthodox Population-Centric Counterinsurgency during the Second Chechen War and Strategic Implications for Western Military Planners
Název práce v češtině: Autoritářská zkratka: Nekonvenční ruské protipovstalecké operace zacílené na obyvatelstvo během Druhé čečenské války a strategické důsledky pro západní vojenské plánovače
Název v anglickém jazyce: The Authoritarian Shortcut: Russia's Unorthodox Population-Centric Counterinsurgency during the Second Chechen War and Strategic Implications for Western Military Planners
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Vedoucí / školitel: Dr. Huseyn Aliyev
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.10.2019
Datum zadání: 28.10.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.06.2020
Datum a čas obhajoby: 16.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2020
Oponenti: Ken McDonagh, Dr.
  prof. PhDr. Emil Aslan, Ph.D.
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK