Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika pacientů hospitalizovaných na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných
Název práce v češtině: Problematika pacientů hospitalizovaných na oddělení
léčebny dlouhodobě nemocných
Název v anglickém jazyce: The Problem of Patients Hospitalized in a Long-term Illness Ward
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2007
Datum zadání: 01.06.2007
Datum a čas obhajoby: 25.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Karel Řehoř, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK