Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Percepce cizinců většinovou společností
Název práce v češtině: Percepce cizinců většinovou společností
Název v anglickém jazyce: Perception of foreigners in Czech society
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Vávra, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2020
Datum zadání: 15.06.2020
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním tématem práce budou cizinci. Cílem práce bude zkoumat, jak jsou většinovou společnosti vnímání (a případně ne-přijímáni) cizinci žijící na území České republiky. Problematika cizinců na českém území je v současnosti velice diskutované téma a zajímá mě, zda většinová společnost nějakým způsobem diferencuje cizince, anebo je vnímá jako jednotný celek. Konkrétně se práce zaměří na zodpovězení několika výzkumných otázek: (1) Nakolik se dotazovaní problematikou cizinců zabývají? (2) Mají dotazovaní nějaké osobní zkušenosti s cizinci? (3) Zda a jakým případně způsobem diferencují cizince? (4) Mají dotazovaní odlišný přístup k cizincům z různých národností? (5) Vidí dotazovaní nějaký přínos cizinců pro většinovou společnost celkově?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK