Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Russia’s Wars in the Ukraine and Georgia: A parallel case study of Russia’s choice to engage in the 2014 Ukraine Crisis and 2008 Russo-Georgian War
Název práce v češtině: Ruské války na Ukrajině a v Gruzii: Souběžná případová studie volby Ruska zapojit se do krize na Ukrajině v roce 2014 a rusko-gruzínské války v roce 2008
Název v anglickém jazyce: Russia’s Wars in the Ukraine and Georgia: A parallel case study of Russia’s choice to engage in the 2014 Ukraine Crisis and 2008 Russo-Georgian War
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Tesař, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2020
Datum zadání: 15.06.2020
Datum a čas obhajoby: 23.09.2021 08:00
Místo konání obhajoby: Pekařská 16, JPEK312, 312, Malá učebna, 3.patro
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2021
Oponenti: Mgr. Jan Ludvík, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK